Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà trong buổi thị sát công tác phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona tại Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona, Trung tâm Y tế Đầm Hà xây dựng kế hoạch số 98/KH – TTYT ngày 3/2/2020 về việc Phun khử trùng Cloramin B trên địa bàn huyện.
Trung tâm Y tế đã phối hợp với Phòng Y tế thành lập 04 đội phun hóa chất với các thành viên là cán bộ Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế trên địa bàn. Trung tâm Y tế đã cung cấp đầy đủ hóa chất, vật tư y tế, máy móc, trang thiết bị hòng hộ cho các đội phun khử trung cloramin B.

Từ ngày 3/2/2020 đến 5/2/2020 Trung tâm Y tế Đầm Hà phối hợp với các cơ quan đoàn thể trên địa bàn huyện đã thực hiện phun khử trùng cloramin B tại 48 trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại các xã, thị trấn.

Qua 3 ngày thực hiện các đội phun khử trùng cloramin B đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Tiến hành phun khử trùng và trực tiếp truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh trong công tác công tác phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona (nCoV) tại các đơn vị.
Để ngăn chăn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng đạt hiệu quả hơn nữa. các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện cần chủ động tiếp tục tăng cường thực hiện vệ sinh trong và ngoài cơ sở, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô sát khuẩn, mang khẩu trang ở nơi công cộng và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tổng số người đã xem bản tin này: 206

Trả lời