Nhằm nâng cao ý thức cho người lao động về đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động tại Trung tâm Y tế, nhất là trước yêu cầu đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã thực hiện triển khai các hoạt động truyền thông: Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 tại đơn vị.

Trong ngày 07/4/2021 Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác An toàn, vệ sinh lao động cho các cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các khoa, phòng, bộ phận trong đơn vị. Cán bộ tham gia tập huấn đã được cập nhật các kiến thức cơ bản tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động; Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp và đặc biệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các loại dịch theo mùa.

Qua buổi tập huấn học viên đã nắm chắc các kiến thức về công tác An toàn vệ sinh lao động và sẽ tiếp tục triển khai các nội dung đến từng cán bộ, viên chức, người lao động tại các khoa, phòng.
Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung khám sức khỏe , trang bị bảo hộ lao động, quan trắc môi trường lao động… góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động.

Tổng số người đã xem bản tin này: 294

Trả lời