Sáng nay, thứ 2 ngày 4/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã tổ chức nghi chức lễ chào cờ đầu tuần trước khi giao ban cán bộ chủ chốt.

Nghi lễ chào cờ được tổ chức trang trọng, các cán bộ, y bác sỹ của Trung tâm Y tế Đầm Hà đã nghiêm túc hát quốc ca trong lễ chào cờ.

Việc tổ chức lễ chào cờ đầu tuần là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cán bộ, y bác sỹ trong Trung tâm Y tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở công sở; nâng cao y đức, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần giáo dục, vun đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế…

Tổng số người đã xem bản tin này: 686

Trả lời