Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2021 được triển khai từ ngày 15/4 – 15/5/2021 với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.
Để Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm thực sự đạt được hiệu quả như mong muốn, Trung tâm Y tế Đầm Hà đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; hướng dẫn Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành tới kiểm tra tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các bếp ăn tập thể trên địa bàn; Tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm; Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vị quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; các Thông tư quy định đảm bảo ATTP và các văn bản liên quan…

Trung tâm Y tế Đầm Hà đã phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện Đầm Hà tiến hành kiểm tra tổng số 16 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống…. Đặc biệt kiểm tra bếp ăn tập thể các doanh nghiệp trên địa bàn huyện như: Công ty TNHH chế biến sản xuất gỗ Thanh Lâm; Nhà máy gạch Tuynel Đầm Hà…

Tại đây đoàn kiểm tra sổ sách ghi chép thực phẩm, tủ lưu mẫu thức ăn hằng ngày của các doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định. Qua đó, khẳng định bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Tổng số người đã xem bản tin này: 357

Trả lời