Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân số – KHHGĐ; Nguyên nhân, hệ lụy và các giải pháp kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Phương pháp, kỹ năng truyền thông trong công tác dân số – KHHGĐ…cho các đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và các cộng tác viên xã hội trên địa bàn huyện… Ngày 9/7/2019, Trung tâm Y tế Đầm Hà đã tổ chức tập huấn công tác dân số – KHHGĐ năm 2019.

Bác sỹ Hoàng Lưu Lan Anh – Phó Giám đốc TTYT Đầm Hà phát biểu khai mạc tập huấn

Tham dự buổi tập huấn các học viên là Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và các viên chức Dân số, CTV xã hội của 76 thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện đã được cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; Tuyên truyền phổ biến kiến thức, pháp luật về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương, những nguyên nhân, hệ lụy và các giải pháp kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Phương pháp, kỹ năng truyền thông trong công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình; Công tác theo dõi các đối tượng thực hiện dịch vụ – KHHGĐ; Hướng dẫn ghi chép sổ A0; phiếu thu tin…Sau khi được cung cấp thông tin, kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, các học viên đã cùng thảo luận và trao đổi khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác dân số – KHHGĐ ở cơ sở.

Thông qua đợt tập huấn lần này đã góp phần giúp cho Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và các cộng tác viên xã hội có thêm kiến thức, kỹ năng để phục vục công tác truyền thông và theo dõi, quản lý dân số – KHHGĐ tại các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện.

Tổng số người đã xem bản tin này: 152

Trả lời