Sáng ngày 18/4/2022, nhân viên Trần Thị Lan – Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã nhặt được 01 sợi dây chuyền tại Khu Khám bệnh – Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà. Tổ Công tác xã hội Trung tâm Y tế đã thông báo trên hệ thống loa phát thanh trong toàn viện, Fanpage Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà để tìm người đánh rơi.

Đến sáng ngày 19/4/2022, chị Đinh Thị Hằng (sinh năm 1979) đã liên hệ Tổ Công tác xã hội Trung tâm Y tế xác nhận sợi dây chuyền là của mình và làm thủ tục nhận lại vật đánh rơi.

Nhận lại tài sản, chị Hằng gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến Ban Giám đốc Trung tâm Y tế, Tổ Công tác xã hội, cán bộ, nhân viên y tế, nhất là chị Trần Thị Lan – Điều dưỡng khoa Khám bệnh – người nhặt được sợi dây chuyền.

Niềm vui của chị Hằng còn là niềm hạnh phúc của nhiều bệnh nhân khác khi nhận lại tài sản đánh rơi của mình.

Đó chỉ là một tấm gương trong rất nhiều tấm gương sáng khác về người tốt – việc tốt khi nhặt được của rơi trả lại cho người đánh rơi tại Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.

Việc nhặt được của rơi đem trả lại cho người đánh rơi là nét đẹp của cuộc sống, đáng được biểu dương và khen ngợi về lòng trung thực, nhân văn cần được tuyên truyền rộng rãi để trở thành tấm gương sáng cho cán bộ nhân viên học tập và noi theo./.

Tổng số người đã xem bản tin này: 980

Trả lời