Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 năm nay với chủ đề: “Gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích”, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; các chức sắc tôn giáo; những người có uy tín trong cộng đồng và toàn thể nhân dân trên địa bàn về cơ hội, thách thức đối với việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, kế hoạch và đầu tư cho việc chủ động thích ứng với già hóa dân số; xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe thân thiện với người cao tuổi ở gia đình và cộng đồng.

Truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế Người cao tuổi năm 2023

Trên địa bàn huyện Đầm Hà hiện có 5.473 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 12,84% dân số toàn huyện. Trong tình hình mới hiện nay, quá trình già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng, cùng với tuổi thọ bình quân ngày càng cao; lực lượng người cao tuổi ngày càng nhiều hơn, đông hơn, để phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, của người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã thường xuyên tổ chức các hoạt động như: khám sức khỏe cho người cao tuổi, sinh hoạt các câu lạc bộ liên thế hệ, truyền thông tư vấn nhóm nhỏ tại gia đình và cộng đồng, tổ chức các hội nghị nói chuyện chuyên đề dành cho người cao tuổi và gia đình có người cao tuổi về các nội dung: chính sách, pháp luật liên quan đến chăm sóc người cao tuổi; các kiến thức, kỹ năng chăm sóc, tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe đối với người cao tuổi và gia đình có người cao tuổi; các bệnh thường gặp ở người cao tuổi và cách phòng tránh…

Một buổi truyền thông người cao tuổi tại cộng đồng

Thông qua các hoạt động hướng đến người cao tuổi trong cộng đồng đã khẳng định vai trò, vị trí và sự đóng góp của người cao tuổi vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội dành cho người cao tuổi, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với người cao tuổi, nhằm hát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình cũng như tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

ĐTC

Tổng số người đã xem bản tin này: 269

Trả lời