Kế hoạch Triển khai KCB lưu động tại TYT Tân Bình năm 2017

Căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn xã Tân Bình.

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà xây dựng kế hoạch Triển khai KCB lưu động tại TYT xã Tân Bình năm 2017 như file đính kèm.

Ke Hoach Trien Khai KCB Luu Dong Tan Binh

Tổng số người đã xem bản tin này: 1360