1. Đối tượng
– Bác sĩ đa khoa hệ đào tạo chính quy 6 năm (không thuộc diện đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ…).
2. Chế độ thu hút Bác sĩ chính quy về công tác tại đơn vị
– BS tốt nghiệp loại Giỏi: 200 triệu đồng
– BS tốt nghiệp loại Khá: 120 triệu đồng
– BS tốt nghiệp loại Trung bình Khá: 100 triệu đồng
– BS tốt nghiệp loại Trung bình: 50 triệu đồng
Ngoài lương cơ bản được hưởng thu nhập tăng thêm 2 năm đầu: 5 triệu đồng/tháng (không xếp loại bình chọn). Từ năm thứ 3 xếp loại theo quy chế thu nhập tăng thêm.
Chi trả thu hút sau 02 năm được tập thể nhất trí bình xét > 70% của Hội đồng Khoa học.
3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
– Nhận hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính – TTYT Đầm Hà
– Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, Phố Lỷ A Coỏng-Thị trấn Đầm Hà-Huyện Đầm Hà-Tỉnh Quảng Ninh
– Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần.
– Liên hệ: 0912 845 115 (Anh Quang – Phòng TCHC) để được giải đáp thắc mắc.

Tổng số người đã xem bản tin này: 1755