Từ tháng 7 năm 2019, Sở Y tế đã triển khai Chuyên mục HỘP THƯ GÓP Ý trên Trang thông tin điện tử Sở y tế Quảng Ninh (www.soytequangninh.gov.vn). Đây là một trong những hình thức tiếp nhận ý kiến trực tuyến của cán bộ và nhân dân tham gia, góp ý xây dựng đối với ngành Y tế; là một trong những kênh thông tin giúp Sở Y tế có thể nắm bắt, đánh giá kịp thời, khách quan về tình hình, thực trạng, kết quả hoạt động của Ngành, từ đó có biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành Y tế Quảng Ninh tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý cũng như chất lượng cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn, tạo động lực để ngành Y tế phát triển bền vững.

Để gửi thư góp ý, bạn đọc cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở trình duyệt Internet và truy cập vào địa chỉ Trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà: trungtamytedamha.vn

Hình ảnh số 1: Sau truy cập Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà

Bước 2: Click chuột vào biểu tượng đường dẫn truy cập hộp thư góp ý theo hình ảnh số 1.

Hình ảnh số 2: Giao diện gửi nội dung góp ý

Bước 3: Người dùng nhập đầy đủ các thông tin cá nhân nếu có thể (nội dung này không bắt buộc); chọn các lĩnh vực góp ý, tiêu đề góp ý, nội dung cần góp ý và file đính kèm nếu có (các hình ảnh theo nội dụng góp ý).
Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, người dùng Click và nút GỬI để hoàn tất gửi góp ý./.

Tổng số người đã xem bản tin này: 1715

Trả lời