Ngày 27/03/2023, Trung tâm y tế huyện Đầm Hà đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà về việc bổ nhiệm lãnh đạo một số Khoa, phòng, trạm Y tế xã, thị trấn.
Dự lễ công bố có các lãnh đạo một số các khoa, phòng, trạm Y tế xã cùng toàn thể viên chức các khoa, phòng, Trạm Y tế xã được bổ nhiệm.

(Toàn cảnh buổi lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm)

 

Tại buổi lễ, Đồng chí Đỗ Hải Quang cán bộ phòng Tổ chức hành chính đã thông báo các Quyết định cụ thể như sau:
Quyết định số 94/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Chìu Quay Ngằn, Phó Trưởng khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm giữ chức vụ Trưởng khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 95/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Tô Thị Hiền, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Y tế công cộng – An toàn thực phẩm – Dinh dưỡng giữ chức vụ Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Y tế công cộng -An toàn thực phẩm – Dinh dưỡng, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 96/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Hải Quang, Phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 97/QĐ-TTYT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hải Bình, Phụ trách phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ – Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ – Tài chính – Kế toán, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 98/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đặng Thị Thủy, nhân viên phòng Điều dưỡng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Điều dưỡng, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 99/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Hà, nhân viên phòng Dân số – Truyền thông và Giáo dục sức khỏe giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dân số -Truyền thông và Giáo dục sức khỏe, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 100/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Dương Thị Thủy, nhân viên khoa Khám bệnh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khám bệnh, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 101/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Sùng, Phụ trách khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 102/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Hà Khánh, nhân viên khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
Quyết định số 103/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đinh Thị Thảo, Phụ trách khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 104/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vi Văn Hợp, Phụ trách khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 105/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Hồng Nhung, nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Y tế công cộng – An toàn thực phẩm – Dinh dưỡng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Y tế công cộng – An toàn thực phẩm – Dinh dưỡng, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 106/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Làu Nhục Sáng, Phó Trưởng Trạm Y tế xã Quảng Lâm giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Quảng Lâm, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 107/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đặng Thị Thời, Phó Trưởng Trạm Y tế xã Tân Bình giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Tân Bình, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 108/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Cường, nhân viên Trạm Y tế xã Tân Lập giữ chức vụ Phó Trưởng Trạm Y tế xã Tân Lập, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 109/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Bình, nhân viên Trạm Y tế xã Đầm Hà giữ chức vụ Phó Trưởng Trạm Y tế xã Đầm Hà, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Quyết định số 110/QĐ-TTYT ngày 22/3/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Hợp, nhân viên Trạm Y tế xã Đại Bình giữ chức vụ Phó Trưởng Trạm Y tế xã Đại Bình, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.
Sau khi thông báo các Quyết định cho 17 cán bộ được bổ nhiệm Đồng chí Hoàng Đình Thành, cùng 2 phó giám đốc Lê Anh Quyến và Nguyễn Văn Quảng tổ chức trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm.

(Hình ảnh tặng hoa và trao Quyết định cho 17 cán bộ được bổ nhiệm)

 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo vừa được bổ nhiệm, thay mặt Ban giám đốc Đồng chí Hoàng Đình Thành – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà chúc mừng tập thể các khoa, phòng, Trạm Y tế xã được bổ sung thêm lãnh đạo.

(Đồng chí Hoàng Đình Thành – Giám đốc Trung tâm Y tế phát biểu tại Hội Nghị)

 

Đồng chí nhấn mạnh, việc bổ nhiệm lãnh đạo các khoa, phòng, trạm Y tế xã lần này là nhằm bổ sung các chức vụ lãnh đạo mới cho các khoa, phòng, Trạm y tế xã nhằm đáp ứng được với những yêu cầu, thực tiễn đặt ra trong thời đại mới theo chức năng nhiệm vụ của được phân công. Ban giám đốc mong muốn và tin tưởng việc bổ nhiệm nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới có điều kiện trau dồi nghiệp vụ công tác chuyên môn thông qua nhiều môi trường, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của đội ngũ lãnh đạo trong thời gian tới.

Tổng số người đã xem bản tin này: 509

Trả lời