Chiều ngày 10/7/2024, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị giao ban công tác Y tế 6 tháng đầu năm 2024 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 với các khoa phòng và các Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng, phó khoa, phòng trong Trung tâm, Trạm Trưởng/phó Trạm y tế xã, thị trấn.

(Hình ảnh toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác y tế 6 tháng đầu năm 2024)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ths. Bs Vũ Minh Hạnh, Giám đốc TTYT trình bày báo cáo tình hình hoạt động công tác y tế 06 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Trong 06 tháng đầu năm 2024, TTYT đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Hoạt động khám chữa bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh kịp thời; cơ bản đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư, hoá chất phục vụ công tác chuyên môn. Từ đầu năm đến nay, tổng số lần khám chữa bệnh 20.137 lượt người tăng 108% so với cùng kỳ năm 2023. trong đó số người bệnh điều trị nội trú 4.437 tăng 144,9%. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 166,2%(theo giường kế hoạch). Các chỉ số khác cơ bản hoàn thành trên 90% – 153% chỉ tiêu giao.

Bên cạnh đó, chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn ngay từ đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, ngoài các dịch bệnh chó dại xảy ra trên địa bàn đã được dập thành công hiện tại chưa phát hiện thêm dịch bệnh khác. Trung tâm Y tế tiếp tục duy trì thực hiện tốt các hoạt động của Chương trình Y tế – Dân số và các hoạt động của các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần về y tế trên địa bàn tỉnh. TTYT đã hoàn thành trong việc triển khai bệnh án diện tử, tích cực trong triển khai đề án 06 của Chính phủ, làm tốt công tác quản lý sức khỏe toàn dân, triển khai phần mềm khám chữa bệnh từ xa, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt,…

(Ths.Bs Vũ Minh Hạnh – Giám đốc TTYT trình bày báo cáo tại Hội Nghị)

Sau khi nghe báo cáo công tác Y tế 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ y tế 6 tháng cuối năm. Hội nghị nghe BS CKI. Nguyễn Văn Quảng triển khai thêm một số nhiệm vụ của TTYT và các Trạm Y tế.

(BS CKI. Nguyễn Văn Quảng – Phó Giám đốc TTYT phát biểu tại Hội Nghị)

Hội nghị được nghe các khoa phòng, trạm y tế xã, thị trấn báo cáo, trao đổi các kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất một số nội dung cho các hoạt động trong thời gian tới. Các đồng chí trong Ban Giám đốc và các Trưởng/phó khoa, phòng của Trung tâm phụ trách các chương trình đã trực tiếp giải đáp những vướng mắc và hướng dẫn thống nhất chung để các khoa phòng, Trạm y tế triển khai thuận lợi, hiệu quả, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ chuyên môn cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Giám đốc Trung tâm  y tế nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai tại các khoa phòng, Trạm y tế xã, thị trấn trong thời gian tới: Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn; TTYT và các trạm Y tế cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư và kế hoạch của tỉnh, của huyện về thực hiện Chỉ thị 25 và các Kế hoạch của các cấp về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thông báo 1383-TB/HU ngày 21/5/2024 của Thường trực Huyện ủy. TTYT và các trạm Y tế tiếp tục nghiên cứu và triển khai Luật khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định 96/2023/NĐ-CP, Thông tư 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; rà soát, xây dựng bổ sung các quy trình kỹ thuật và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện, chuyển đổi số; quan tâm công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm; tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm soát dịch bệnh đặc biệt dịch bệnh bạch hậu đang xảy ra một số tỉnh, chủ động các biện phòng tránh trong thời gian tới… và các bệnh không lây nhiễm; tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch bệnh theo kế hoạch; tích cực triển khai công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và các chương trình nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản, phụ nữ mang thai, chương trình dinh dưỡng; rà soát triển khai các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; đảm bảo tốt công tác y tế phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. TTYT tiếp túc triển khai thực hiện thu hút bác sĩ về công tác; tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, giao tiếp ứng xử, duy trì đường dây nóng. Thực hiện tốt công tác cán bộ, tăng cường triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06. Đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh; tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công và trang thiết bị y tế,…Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các Trạm y tế đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Tổng số người đã xem bản tin này: 43

Trả lời