Nhằm đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đầm Hà. Trung tâm Y tế Đầm Hà phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành huyện tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đầm Hà năm 2022.

Đoàn kiểm tra tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường mầm non trên địa bàn huyện. Chú trọng kiểm soát nhiên liệu đầu vào, quá trình chế biến, điều kiện vệ sinh cơ sở, khu vực chế biến, phương tiện vận chuyển thực phẩm, quá trình bảo quản và lưu mẫu thức ăn, kiểm tra các hồ sơ, sổ sách và các nội dung khác theo quy định hiện hành. Qua 3 ngày 13-15/12/2022, tổng số đã kiểm tra được hết 10 bếp ăn tập thể của các trường mầm non trên địa bàn huyện.Trong quá trình kiểm tra kết hợp công tác hướng dẫn các điều kiện ATTP, tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATTP. Đa số các các cơ sở giáo dục đã chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP.

Qua đợt kiểm tra đã đánh giá được thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể của các trường mầm non nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cháu học sinh trên địa bàn huyện.

Bên cạch sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các bậc phụ huynh cũng cần phải tăng cường giám sát để đảm bảo an toàn thực phẩm cho con em mình.

Tổng số người đã xem bản tin này: 266

Trả lời