Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về bệnh phong và công tác phòng chống bệnh phong trong cộng đồng. Trong 2 ngày 28-29/8/2019 Trung tâm Y tế Đầm Hà đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh tổ chức 2 lớp tập huấn về bệnh và công tác phòng chống bệnh phong năm 2019.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia các lớp tập huấn có 55 học viên là cán bộ Phòng Y tế, Phòng Giáo dục, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế và cán bộ, giáo viên các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn phòng chống bệnh phong

Tại lớp tập huấn các học viên đã được truyền đạt kiến thức về bệnh phong bao gồm: nguyên nhân, biểu hiện của bệnh phong, phương pháp phát hiện, phân loại, điều trị bệnh phong; chăm sóc đối với bệnh nhân phong bị tàn tật và vai trò của nhà trường, học sinh trong công tác truyền thông loại trừ bệnh phong…

Qua lớp tập huấn 100% học viên đã nắm bắt được các kiến thức mà giảng viên truyền đạt, nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác phòng chống bệnh phong tại cộng đồng. Nhất là, ứng dụng thực tế trong công tác giảng dạy và phổ biến kiến thức về bệnh phong cho học sinh, giúp các em có những hiểu biết chính xác, đầy đủ về bệnh phong để nâng cao ý thức phòng chống bệnh phong cũng như không kỳ thị, phân biệt đối xử với bệnh nhân phong tại cộng đồng.

Tổng số người đã xem bản tin này: 906

Trả lời