Để chuẩn bị tốt cho chiến dịch, đảm bảo an toàn tiêm chủng trong triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2022. Ngày 21/09/2022, Trung tâm Y tế Đầm Hà phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh mở lớp tập huấn triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2022. cho các cán bộ y tế, giáo viên trên địa bàn huyện Đầm Hà

Thành phần tham gia lớp tập huấn gồm có cán bộ khoa, phòng Trung tâm Y tế Đầm Hà, cán bộ trạm Y tế các xã, thị trấn, đại diện Phòng Giáo dục huyện, các trường tiểu học trên địa bàn.

Trong buổi tập huấn các học viên đã được truyền đạt các nội dung:
Phổ biến, thống nhất kế hoạch: mục tiêu chiến dịch, đối tượng, phương thức triển khai, thời gian triển khai. Hướng dẫn tổ chức chiến dịch uống bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu (Td) năm 2022 tại các xã, thị trấn, công tác điều tra lập danh sách đối tượng, bố trí các điểm tiêm chủng, các hoạt động truyền thông trước và trong chiến dịch, kỹ năng thực hành tiêm chủng. Công tác bảo quản vắc xin, an toàn tiêm chủng, xử lý phòng và chống sốc, giám sát phản ứng sau tiêm chủng. Sử dụng biểu mẫu: điều tra thống kê đối tượng, ghi chép, báo cáo nhanh, báo cáo kết thúc chiến dịch.
Sau buổi tập huấn, đã đạt được mục tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng trong thực hiện triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) cho các cán bộ y tế, cũng như cán bộ giáo viên trên địa bàn huyện.

Tổng số người đã xem bản tin này: 493

Trả lời