Để tiến tới Thanh toán bệnh bại liệt. Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi sử dụng vắc xin bại liệt uống 2 týp (bOPV) cho trẻ dưới 1 tuổi trên toàn quốc từ tháng 6 năm 2016 và triển khai tiêm chủng một mũi vắc xin bại liệt IPV cho trẻ 5 tháng tuổi trong tiêm chủng thường xuyên từ tháng 8 năm 2018.Việc triển khai vắc xin liều IPV thứ hai (IPV2) là bước tiếp theo để hoàn thành loại bỏ vắc xin OPV, đồng thời cũng tạo ra sự bảo vệ cao hơn đối với bại liệt týp 2.
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin bại liệt IPV mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong tiêm chủng mở rộng tại các các tỉnh/thành phố trên cả nước. Huyện Đầm Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai vắc xin IPV mũi 2 cho trẻ 9 tháng tuổi trong tiêm chủng mở rộng để triển khai ngay từ tháng 10/2022. Việc triển khai tiêm IPV mũi 2 được tổ chức đồng loạt tại các xã, thị trấn ngay trong ngày tiêm chủng thường xuyên hàng tháng.

* Một số thông tin cần lưu ý về vắc xin IPV:
– Đối tượng tiêm vắc xin IPV mũi 2: Trẻ từ 9 tháng đến dưới 1 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin IPV sẽ được tiêm mũi 2 vắc xin IPV.
* Trường hợp trẻ đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin có thành phần bại liệt IPV trong tiêm chủng dịch vụ sẽ không tiêm mũi 2 trong TCMR.
– Lịch tiêm chủng vắc xin IPV:
+ IPV mũi 1: tiêm vào lúc trẻ 5 tháng tuổi.
+ IPV mũi 2: tiêm vào lúc 9 tháng tuổi.
Trường hợp trẻ tiêm IPV mũi 1 muộn thì phải đảm bảo khoảng cách tiêm IPV mũi 2 ít nhất 1 tháng sau IPV mũi 1.
Vì sức khoẻ trẻ thơ, các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng vắc xin IPV mũi 2 cần cho trẻ đi tiêm chủng đầy đủ tại các trạm Y tế xã, thị trấn ngay trong ngày tiêm chủng thường xuyên hàng tháng./.

Tổng số người đã xem bản tin này: 350

Trả lời