Nhằm ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Đồng thời, cung cấp các thông tin, kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn ở vị thành niên và các chính sách pháp luật liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống tảo hôn tại 09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại các buổi nói chuyện chuyên đề, báo cáo viên của Trung tâm Y tế huyện đã tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình; nguyên nhân, hậu quả, thực trạng tảo hôn và mang thai ngoài ý muốn ở lứa tuổi vị thành niên trên địa bàn; các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn ở vị thành niên… Sau khi nghe các nội dung truyền thông, các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh đã cùng trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn ở vị thành niên…

Thông qua các buổi truyền thông các bậc phụ huynh và vị thành niên đã được tiếp cận với các thông tin, kiến thức về chính sách pháp luật liên quan đến tảo hôn, hôn nhân gia đình và tình dục an toàn một cách sinh động, dễ hiểu để từ đó tự biết cách chăm sóc sức khỏe sinh sản của bản thân và có những nhận thức đúng đắn trong phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, phòng tránh tảo hôn, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Tổng số người đã xem bản tin này: 568

Trả lời