Nhằm tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân số trong tình hình mới, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, sự đồng thuận trong toàn xã hội về công tác dân số. Ngày 22/12/2022 Trung tâm Y tế Đầm Hà đã tổ chức diễu hành xuống đường hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2022.

Hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”, Trung tâm Y tế Đầm Hà đã tập trung truyền thông về các nội dung như: Truyền thông, vận động thanh niên khám sức khỏe trước khi kết hôn; truyền thông về tác hại, hệ lụy của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; mục đích, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; cung cấp các kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và phòng, tránh thai an toàn; Truyền thông về già hóa dân số và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; các giải pháp phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng…

Tại buổi diễu hành hưởng ứng Hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã huy động 01 xe ôto và 20 xe moto do các đoàn viên, viên chức và cộng tác viên dân số điều khiển, xuống đường diễu hành trên các tuyến đường trung tâm huyện và các tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện để tuyên truyền về các nội dung liên quan đến chủ đề: “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Với mục tiêu “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”, mỗi người dân hãy thực hiện: Tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân vì tương lai hạnh phúc của chính bạn; Tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số; Hãy để việc sinh con trai hay gái theo quy luật tự nhiên; Không lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; Không kết hôn cận huyết thống để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi; Chủ động thích ứng với già hóa dân số: Gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Tổng số người đã xem bản tin này: 649

Trả lời