Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10/2021 với chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng nhằm nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái và phụ nữ trên địa bàn huyện.

Trong các buổi nói chuyện chuyên đề về “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” tại cộng đồng, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như: Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình; Thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi như Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 104/2013/NĐ ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, trong đó có một số điều về xử phạt đối với hành vi lựa chọn giới tính thai nhi.

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát MCBGTKS giai đoạn 2016-2025…

Qua các hoạt động truyền thông tại cộng đồng đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về việc thực thi các chính sách pháp luật liên quan đến giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Đồng thời, ngăn chặn lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới, thúc đẩy cộng đồng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con một bề là gái.

Tổng số người đã xem bản tin này: 652

Trả lời