Ngày 23/12/2021, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà tổ chức xuống đường diễu hành tuyên truyền kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành dân số (26/12/1961 – 26/12/2021) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số.

Tại buổi diễu hành tuyên truyền kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành dân số (26/12/1961 – 26/12/2021) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã huy động 01 xe ôto và 20 xe moto do các đoàn viên, viên chức và cộng tác viên dân số điều khiển, xuống đường diễu hành trên các tuyến đường trung tâm huyện và các tuyến đường liên xã để tuyên truyền về chủ đề của Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2021: “60 năm ngành Dân số – Vì một Việt Nam phát triển bền vững”.

Thông qua hoạt động diễu hành, tuyên truyền qua loa phát thanh lưu động trên các tuyến đường từ huyện đến xã, nhân dân trên địa bàn được tiếp cận với thông tin về: những thành công của chương trình Dân số – KHHGĐ của đất nước, của tỉnh, của huyện trong 60 năm qua; Những khó khăn và thách thức của công tác dân số trong thời gian tới khi chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; Những chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước, những định hướng về dân số và phát triển…từ đó nâng cao nhận thức, dần chuyển đổi hành vi về dân số – KHHGĐ, để chất lượng dân số trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, đạt được những chỉ tiêu đề ra, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tổng số người đã xem bản tin này: 694

Trả lời