1. Đối tượng
– Bác sĩ đa khoa hệ đào tạo chính quy 6 năm (không thuộc diện đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ…).
2. Chế độ thu hút Bác sĩ chính quy về công tác tại đơn vị
– Thời gian thu hút cho lần đầu: 02 năm (24 tháng)
– BS chính quy về công tác tại đơn vị: Được hỗ trợ tiền nhà ở 02 triệu đồng/tháng x 24 tháng = 48.000.000đ (Bốn mươi tám triệu đồng)
– Ngoài tiền lương/tháng theo quy định của Nhà nước, BS diện thu hút được hưởng thêm chế độ ưu đãi:
+ BS tốt nghiệp loại Giỏi: 6.500.000đ (Sáu triệu năm trăm ngàn đồng) / tháng
+ BS tốt nghiệp loại Khá: 3.000.000đ (Ba triệu đồng) / tháng
+ BS tốt nghiệp loại Trung bình Khá: 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) / tháng
+ BS tốt nghiệp loại Trung bình: 1.000.000đ (Một triệu đồng) / tháng
Ngoài chế dộ thu hút trên, các BS được hưởng mức thu nhập tăng thêm ở mức 3 theo quy chế thu nhập tăng thêm của đơn vị.
3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
– Nhận hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính – TTYT Đầm Hà
– Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, Phố Lỷ A Coỏng – Thị trấn Đầm Hà – Huyện Đầm Hà – Tỉnh Quảng Ninh.
– Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần.
– Liên hệ: 0912 845 115 (Anh Quang – Phòng TCHC) để được giải đáp thắc mắc.

Tổng số người đã xem bản tin này: 4188