Thực hiện chủ đề ngày dân số thế giới năm 2018: “Thành công của Kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”, Huyện Đầm Hà tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay. Tại cấp huyện, Ban chỉTin chi tiết

Ngày 27/5, tại Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng nhóm Chia sẻ tình thương (www.chiasetinhthuong.org) phối hợp với huyện Đầm Hà tổ chức chương trình khám, kiểm tra sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng người có công,Tin chi tiết

I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: khoakhambenhttytdh@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Khoa Khám bệnh là khoa lâm sàng trực thuộc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng: Tiếp đón, khám chữa bệnh ngoại trú, chọn lọcTin chi tiết

I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Phòng Điều dưỡng của TTYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc TTYT và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành vàTin chi tiết

I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: khoanoinhi2016@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Khoa Nội – Nhi là khoa lâm sàng ghép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội, nhi. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn: a) Khám bệnh, chữa bệnh cho ngườiTin chi tiết

Họ và tên: Đinh Khắc Trọng Chức vụ: Giám đốc Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I – Ngoại Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên Số điện thoại cơ quan: 02.033.880.211 Số điện thoại di động: 0912.401.476 Địa chỉTin chi tiết