Họ và tên: Vũ Minh Hạnh Chức vụ: Giám đốc Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y khoa Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Trình độ quản lý Nhà nước: Số điện thoại cơ quan: Số điện thoại di động: 0982.301.677 Địa chỉ email: Họ vàTin chi tiết

I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: ytccdh@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS-Y tế công cộng – An toàn thực phẩm – Dinh dưỡng là khoa trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà chịu tráchTin chi tiết