I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: khoakhambenh.trungtamytedamha@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Khoa Khám bệnh là khoa lâm sàng trực thuộc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng: Tiếp đón, khám chữa bệnh ngoại trú, chọn lọcTin chi tiết

I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Phòng Điều dưỡng của TTYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc TTYT và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành vàTin chi tiết

I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: khoanoinhi2016@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Khoa Nội – Nhi là khoa lâm sàng ghép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội, nhi. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn: a) Khám bệnh, chữa bệnh cho ngườiTin chi tiết

  Họ và tên: Hoàng Đình Thành Chức vụ: Giám đốc Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I – Ngoại khoa Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên Số điện thoại cơ quan: Số điện thoại di động: 0912.568.455 ĐịaTin chi tiết