I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: II. Chức năng, nhiệm vụ 1) Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu. 2) Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú: thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sứcTin chi tiết

Giám đốc: Đinh Khắc Trọng Trình độ chuyên môn: Bs CK I – Ngoại Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Điện thoại cơ quan: 0203.3880211 Điện thoại di động: 0912401476 Email: bstrongdamha@gmail.com   Phó Giám đốc: Hoàng Lưu Lan Anh Trình độ chuyên môn: Bs CK I –Tin chi tiết