QUYẾT ĐỊNH 13/2019/TT_BYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀNTin chi tiết

Thông tư 39/2018/TT-BYT Nghị định 146/NĐ-CP Bài giảng tập huấn nghị định 146 Bài giảng tập huấn thông tư 39 và thông tư 37 Công văn 2936/BHXH-CSYT về việc vướng mắc trong thực hiện tạm ứng thanh quyết toán chi phí KCB BHYT Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1T4VG3gv-LXpYie4zTdUrwVJ3Y1mYZqsX/view?usp=sharingTin chi tiết

Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018. QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐTin chi tiết

Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế Link download: https://drive.google.com/file/d/1mYgujJGBSXwz2v4D7-oztu3f_ysj7DyW/view?usp=sharingTin chi tiết