Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và chính thức có hiệu lực từ 01/01/2024. Dưới đây là toàn văn của Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới.

Tổng số người đã xem bản tin này: 341

Trả lời