Nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm, đảm bảo công tác phát hiện sớm và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, phòng chống lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trong 2 ngày 12- 13/12/2019, Trung tâm Y tế Đầm Hà đã phối hợp với TrungTin chi tiết

Nhằm đảm bảo sử dụng kháng sinh một cách hợp lý, an toàn và hiệu quả. Ngày 11/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Cập nhật sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị nhiễm khuẩn hôTin chi tiết

Thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về HIV/AIDS cho y tế thôn bản. Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho y tế thôn bảnTin chi tiết

Nhằm tuyên truyền, tôn vinh những nữ cán bộ, viên chức, lao động trong ngành y tế, từ đó nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng xã hội đối với ngành y tế. Vừa qua, Công đoàn Trung tâm Y tế đã tổ chức hoạt động giaoTin chi tiết

Nhằm nâng cao năng lực thực hiện công tác y tế trường học trên địa bàn huyện Đầm Hà. Ngày 16/10/2019 Trung tâm Y tế Đầm Hà phối hợp với Phòng Giáo Dục, Phòng Y tế tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách, cán bộ làm côngTin chi tiết

Hưởng ứng Tháng truyền thông cao điểm về mất cân bằng giới tính khi sinh và ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10/2019 với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. Trong tháng 10/2019 Trung tâm Y tế huyệnTin chi tiết

Nhằm nâng cao năng lực, kiến thức truyền thông cho cán bộ y tế cơ sở trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, nâng cao sức khỏe, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh dịch cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng.Tin chi tiết

Nhằm nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của cán bộ phòng chống lao tại địa bàn huyện Đầm Hà về công tác quản lý, phòng chống lao theo đúng yêu cầu của Chương trình chống lao quốc gia. Vừa qua, Bệnh viện Lao và Phổi Quảng NinhTin chi tiết