Nhằm tạo cơ hội, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em gái khỏi sự kỳ thị, bạo lực và đẩy lùi nạn tảo hôn trong cộng đồng, ngày 11/10 hằng năm đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn làm Ngày Quốc tế trẻ em gái từ năm 2011.

Năm 2022, Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề “Thời đại của chúng ta là bây giờ – quyền của chúng ta, tương lai của chúng ta” là chủ đề của ngày quốc tế trẻ em gái. Còn tại Việt Nam, ngày quốc tế trẻ em gái năm nay có chủ đề: “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Để thực hiện có hiệu quả chủ đề của ngày quốc tế trẻ em gái năm nay, tại huyện Đầm Hà, ngành Dân số đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tập trung tuyên truyền về nguyên nhân, thực trạng và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như: Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình Đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi như Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 104/2003/NĐ ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 – 2025.

Các hoạt động truyền thông sẽ góp phần thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con một bề, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em gái, giúp các em tiếp cận được với các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe, tinh thần; giải quyết tình trạng bất bình đẳng giới; đẩy lùi tình trạng tảo hôn trên địa bàn./.

Tổng số người đã xem bản tin này: 495

Trả lời