Nhằm cung cấp thông tin về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh để thúc đẩy bình đẳng giới cũng như tuyên truyền các chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới, Luật phòng chống, bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình…cho đội ngũ cộng tác viên xã hội ở các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện, hướng tới xoá bỏ bất bình đẳng giới; tạo môi trường thân thiện, đoàn kết tại cộng đồng cũng như chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới; Tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Vừa qua Trung tâm Y tế và Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Đầm Hà đã phối hợp tổ chức các buổi truyền thông tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thường niên nằm trong chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong thực hiện Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn huyện.

Hoạt động truyền thông lần này được tổ chức tại 05 xã, thị trên trên địa bàn huyện Đầm Hà và đã thu hút gần 400 người tham gia. Tại đây, các báo cáo viên của Trung tâm Y tế và Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Đầm Hà đã cung cấp những thông tin, kiến thức và các chính sách pháp luật liên quan đến kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống, bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình,…Cũng trong các buổi truyền thông này, cộng tác viên xã hội ở các thôn, bản, khu phố cũng đã cùng trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm thực tiễn cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương để cùng tìm cách tháo gỡ, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn huyện Đầm Hà.

Thông qua các buổi truyền thông đã tạo được môi trường thân thiện, đoàn kết tại cộng đồng nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; Tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình.

ĐTC

Tổng số người đã xem bản tin này: 290

Trả lời