Căn cứ Công văn sô 4859/SYT-VP ngày 12/09/2022 của Sở Y tế về việc đẩy mạnh hướng dẫn sử dụng Hồ sơ sức khỏe và Sổ sức khỏe điện tử trong quá trình theo dõi, khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, yêu cầu Sở Y tế các đơn vị thực hiện rà soát, thực hiện đẩy mạnh việc thực hiện thí điểm Hồ sơ sức khỏe, Sổ sức khỏe điện tử… triển khai hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên tập trung triển khai hoàn thành mục tiêu năm 2022 hoàn thành xây dựng xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hạ Long và các huyện: Vân Đồn, Bình Liêu, Ba Chẽ; các huyện: Tiên Yên, Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT phục vụ triển khai hồ sơ sức khỏe điện từ giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động chuyên môn của Trung tâm Y tế Đầm Hà năm 2022. Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ – Tài chính – Kế toán thuộc Trung tâm Y tế Đầm Hà phối hợp Tập đoàn công nghệ viễn thông Quân đội Viettel xây dựng kế hoạch số 110/KH-TTYT ngày 3/10/2022 tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử 2.0.

Đ/c Nguyễn Văn Quảng – Phó Giám đốc TTYT phát biểu chỉ đạo tại lớp đào tạo tập huấn phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử 2.0

Hồ sơ sức khỏe điện tử là tài liệu y tế ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một người từ lúc sinh ra cho đến mất đi theo mẫu quy định của Bộ Y tế.

Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) là bản tin học hóa của hồ sơ sức khỏe được lập, hiến thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử.
Đối với người dân, hồ sơ sức khỏe điện tử giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của mình. Từ đó, chủ động phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Khi đi khám bệnh, thông qua hồ sơ sức khỏe, người bệnh cung cấp cho thầy thuốc hồ sơ sức khỏe, tiền sử bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị của thầy thuốc.

Đối với người thầy thuốc, hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp cho người thầy thuốc đầy đủ các thông tin về bệnh tật, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, từ đó kết hợp với thăm khám hiện tại, người thầy thuốc có nhận định về sức khỏe của người bệnh toàn diện hơn, chẩn đoán bệnh kịp thời, chính xác hơn, phát hiện bệnh sớm hơn, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm mang lại hiệu quả điều trị cao hơn, giảm bớt chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB)của mỗi người dân. Hơn nữa, khi thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán và phối họp điều trị tốt hơn. Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp người thầy thuốc chăm sóc sức khoẻ cho người dân liên tục, toàn diện theo nguyên lý của y học gia đình tốt hơn.

Đối với công tác quản lý, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cho ngành y tế có được dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đây là cơ sở dữ liệu về sức khỏe lớn của ngành mà việc tổng hợp, phân tích dữ liệu thông tin sẽ giúp ngành y tế có các chỉ đạo rất kịp thời về phòng chống dịch bệnh nói riêng và có được các dự báo, hoạch định chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tốt hơn vì có những bằng chứng thưc tiễn, có cơ sở khoa học hơn.

Đối với bảo hiểm y tế, khi thông tin về khám chữa bệnh của người bệnh thông suốt, minh bạch, giúp cho việc quản lý chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế dễ dàng hơn, góp phần hạn chế việc lạm dụng thuốc và xét nghiệm nếu có.

Như vậy, việc xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử rất có ích cho người dân, rất có lợi cho ngành y tế, tạo thuận lợi cho thầy thuốc khi hành nghề, là một nội dung quan trọng có ý nghĩa thực tiễn, có tính thời sự cao trong việc xây dựng y tế điện tử, từng bước ứng dụng và phát triển y tế thông minh, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần hiện đại hóa ngành y tế đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo Nghị quyết 20-NQ/TW

Cán bộ kỹ thuật Viettel trực tiếp hướng dẫn tập huấn phần mềm

Như vậy, việc xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử rất có ích cho người dân, rất có lợi cho ngành y tế, tạo thuận lợi cho thầy thuốc khi hành nghề, là một nội dung quan trọng có ý nghĩa thực tiễn, có tính thời sự cao trong việc xây dựng y tế điện tử, từng bước ứng dụng và phát triển y tế thông minh, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần hiện đại hóa ngành y tế đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo Nghị quyết 20-NQ/TW.

Tổng số người đã xem bản tin này: 301

Trả lời