Nhằm tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn tiêm chủng vắc xin phòng covid-19, đồng thời chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại. Chiều ngày 17/12/2021 vừa qua Sở Y tế Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị trực tuyến về triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc tại. Tham dự tại điểm cầu trung tâm Y tế Đầm Hà có các thành phần là lãnh đạo huyện Đầm Hà, lãnh đạo Trung tâm Y tế, phòng Y tế huyện, các trưởng khoa phòng trực thuộc Trung tâm Y tế và trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn, các cán bộ tham gia công tác tiêm chủng vắc xin covid-19 trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị trực tuyến, trong phần kế hoạch triển khai nêu rõ đối tượng tiêm bổ sung: Đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều cơ bản, có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng cụ thể: Bệnh nhân cấy ghép tạng, ung thư, HIV, Đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng. Ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên trong nhóm này và các đối tượng khác theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống covid-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có). Đối tượng tiêm liều nhắc lại: Tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung đủ điều kiện tiêm chủng.

Vắc xin sử dụng: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế triển khai Bộ Y tế.

TT Loại vắc xin cơ bản đã tiêm Loại vắc xin tiêm liều bổ sung Loại vắc xin tiêm liều nhắc lại
1 Verocell Verocell Verocell
Pfizer Pfizer hoặc Moderna
Moderna Pfizer hoặc Moderna
Astrazeneca Astrazeneca, Pfizer hoặc Moderna
2 Astrazeneca Astrazeneca Astrazeneca, Pfizer hoặc Moderna
Moderna Pfizer hoặc Moderna
Pfizer Pfizer hoặc Moderna
3 Pfizer Pfizer hoặc Moderna Pfizer hoặc Moderna
4 Pfizer Pfizer hoặc Moderna Pfizer hoặc Moderna

Tiêm liều bổ sung: Khoảng cách tiêm sau mũi cuối cùng liều cơ bản ít nhất 28 ngày.
Tiêm liều nhắc lại: Ít nhất sau 3 tháng tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung

Đối với nhóm tiêm liều bổ sung phải được tổ chức tiêm tại cơ sở y tế có giường bệnh. Tại hội nghị cũng nêu rõ những lưu ý khi triển khai chiến dịch và có những rút kinh nghiệm từ những đợt tiêm trước.

Tổng số người đã xem bản tin này: 501

Trả lời