Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Đầm Hà đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để phòng chống, trong đó có việc tăng tốc thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho người dân từ 18 tuổi trở lên để tiếp tục nâng cao cao hiệu quả vắc xin, tăng cường miễn dịch, sống chung an toàn với dịch. Theo sự phân bổ vắc xin và sự chỉ đạo của UBND huyện, ngày 20/12/2021, TTYT Đầm Hà triển khai tiêm liều nhắc lại cho toàn thể cán bộ nhân viên TTYT Đầm Hà, cán bộ TYT các xã, thị trấn, đối tượng tuyến đầu PCD (tổ covid cộng đồng, BCĐ..) và liều bổ sung đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều cơ bản, có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng trên địa bàn huyện.

Tại các điểm tiêm chủng, vấn đề đảm bảo an toàn tiêm chủng luôn được đặt lên hàng đầu, các đối tượng đi tiêm chủng được điều tiết giờ tiêm, khoảng cách an toàn trong tổ chức tiêm chủng, tại điểm tiêm chủng luôn thường trực đội cấp cứu có đầy đủ các phương tiện cấp cứu. Lực lượng tham gia phục vụ tiêm chủng phải được test nhanh covid-19 trước khi triển khai tiêm đảm bảo không trở thành nguồn lây trong cộng đồng.

Tính đến hết ngày 20/12/2021. TTYT Đầm Hà đã triển khai tiêm liều nhắc lại cho 138 cán bộ nhân viên y tế, 80 đối tượng tuyến đầu phòng chống dịch, 9 đối tượng tiêm liều bổ sung. Buổi tiêm chủng diễn ra đảm bảo an toàn, không có ca phản ứng nào xảy ra sau tiêm chủng.

Tổng số người đã xem bản tin này: 534

Trả lời