Để có cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn về Sản phụ khoa cho Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, ngày 05/6/2024 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thành lập Đoàn công tác do Bs.CKII Bùi Minh Cường – Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc Ths.Bs Vũ Minh Hạnh – Giám đốc Trung tâm Y tế Đầm Hà đã trình bày các khó khăn, vướng mắc về công tác Sản phụ khoa; mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Đoàn công tác đã khảo sát, đánh giá tình hình thực tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh về Sản phụ khoa tại Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà; nêu ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Đoàn cũng đã trực tiếp hướng dẫn các cán bộ khoa, phòng liên quan điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cần thiết như cơ sở vật chất, trang thiết bị, …

Bs.CKII Bùi Minh Cường – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi nhấn mạnh: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh luôn sẵn sàng hỗ trợ tuyến cơ sở về mọi mặt nhằm phục vụ  nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đặc biệt là lĩnh vực Sản phụ khoa tại Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.

Tổng số người đã xem bản tin này: 49

Trả lời