Nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức chương trình phòng, chống HIV/AIDS cho các cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Trong ngày 21/07/2022Trung tâm Y tế Đầm Hà phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn cho 40 người là cán bộ Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các xã thị trấn.

Tại buổi tập huấn các cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã truyền đạt cho các học viên những kiến thứ về Luật số 71/2020/QH14 ngày 16/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người số 64/2006/QH11 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021); Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS và các văn bản hướng dẫn mới.

Ngoài ra trong buổi tập huấn giảng viên còn trực tiếp cho các học viên trả lời các câu hỏi lượng để đánh giá kiến thức của học viên về nội dung phòng chống HIV/AIDS.

Qua ngày học tập các học viên trong lớp đã nắm bắt được các kiến thức mà giảng viên đã truyền đạt tiến tới vận dụng trong công tác chăm sóc, quản lý bệnh nhân HIV/AIDS tại cộng đồng.

Tổng số người đã xem bản tin này: 424

Trả lời