Nhằm nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn, kỹ năng giám sát cho cán bộ Y tế tuyến huyện. Vừa qua, Trung tâm Y tế Đầm Hà đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ năng giám sát các chương trình y tế quốc gia cho 47 học viên là bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Đầm Hà.

Trong đợt tập huấn, các học viên đã được giảng viên của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh truyền đạt kiến thức, cung cấp các kỹ năng về giám sát các chương trình y tế quốc gia và được chia nhóm thảo luận, thực hành kỹ năng giám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng tại 10 Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn.

Qua kết quả đánh giá, đợt tập huấn đã đạt được các mục tiêu đề ra bao gồm: 100% cán bộ Y tế làm chuyên môn giám sát thuộc các Khoa Truyền nhiễm, Y tế công cộng và Phòng Kế hoạch Tổng hợp… đều được tập huấn và có kiến thức, kỹ năng giám sát, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia trên địa bàn huyện.

Tổng số người đã xem bản tin này: 1052

Trả lời