Nhằm duy trì thường xuyên nhiệm vụ đào tạo chuyên môn tại chỗ về kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý rác thải y tế cũng như củng cố, cập nhật kiến thức, kỹ năng về nội dung này, để đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Trung tâm Y tế Đầm Hà đã tổ chức 04 lớp tập huấn cho trên 150 học viên là các bác sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên, nhân viên y y tế, nhân viên vệ sinh…hiện đang làm việc tại Trung tâm Y tế Đầm Hà và 10 Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tham gia tập huấn, các học viên được hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế; cung cấp kiến thức, kỹ năng về quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, khử khuẩn, tiệt khuẩn, vệ sinh tay và triển khai một số các văn bản về quản lý rác thải và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Qua những kiến thức, kỹ năng được cung cấp trong đợt tập huấn, đã góp phần nâng cao nhận thức cho các học viên về tầm quan trọng của công tác quản lý rác thải và kiểm soát nhiễm khuẩn trong môi trường y tế. Từ đó, có ý thức trong việc tuân thủ, thực hiện tốt theo đúng hướng dẫn, quy trình chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng trong quá trình cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Tổng số người đã xem bản tin này: 1006

Trả lời