Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, đồng thời nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã phối hợp với UBND xã Tân Lập tổ chức truyền thông về các giải pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và nâng cao chất lượng dân số tại xã Tân Lập.

Tại buổi truyền thông, báo cáo viên Dân số và phát triển của Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã trao đổi, cung cấp thông tin về: nguyên nhân, thực trạng, hậu quả, giải pháp giảm tỷ lệ sinh lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn; Các quy định của Đảng, Nhà nước về xử lí vi phạm chính sách dân số; Các vấn đề về nâng cao chất lượng dân số…cho 80 đại biểu là trưởng, phó các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trên địa bàn xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Bí thư chi đoàn, Chi trưởng, Chi phó chi hội đoàn thể và người dân trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn xã.

Trong năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã có nhiều nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên như: đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường công tác truyền thông; cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến với người dân thuận lợi, đa dạng, đã góp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 28.15% (năm 2022) xuống còn 22,79 (năm 2023). Tuy nhiên, so với các địa phương khác trong tỉnh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở Đầm Hà vẫn ở mức cao và chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch giao. Chính vì vậy, việc tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để truyền thông cho người dân trên địa bàn về dân số là hết sức cần thiết và cần được tổ chức thường xuyên, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông dân số và phát triển, nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và nâng cao chất lượng dân số, góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tổng số người đã xem bản tin này: 288

Trả lời