Nhằm đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong các bếp ăn tập thể tại trường học và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý năm 2023 trên địa bàn huyện Đầm Hà. Trong các ngày 09-24/10/2023 vừa qua, Trung tâm Y tế Đầm Hà đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trạm Y tế các xã, thị trấn tiến hành giám sát thực hiện theo Kế hoạch số 121/KH-TTYT ngày 05/10/2023 về việc giám sát an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý trên địa bàn huyện Đầm Hà năm 2023. Giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường học trên địa bàn huyện.

Đoàn giám sát làm việc tại Trường mầm non xã Dực Yên
Đoàn giám sát làm việc tại Trường mầm non xã Tân Bình
Đoàn giám sát làm việc tại Tiểu học xã Tân Lập

Đoàn đã giám sát tổng số 26 bếp ăn tập thể và cơ sở dịch vụ ăn uống, trong đó có 10 trường mầm non (01 trường mầm tư thục); 05 trường Tiểu học có ăn bán trú như Thị Trấn, Đầm Hà, Quảng Tân, Quảng An, Tân Lập; 01 trường THCS xã Quảng Lâm có ăn bán trú; 01 Lớp mầm non Bình Minh và 09 cơ sở dịch vụ ăn uống.

Đa số các bếp ăn tập thể đã thực hiện chấp hành tốt các quy định về ATTP như vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ quy trình sản xuất, chế biến và lưu mẫu thức ăn đúng quy định. Tuy nhiên một số ít trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bếp ăn tập thể chưa thực hiện đúng quy định một chiều và chưa đảm bảo lưu mẫu đúng quy định tại Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế. Đoàn giám sát đã hướng dẫn và đề nghị Ban giám hiệu nhà trường khắc phục các mặt tồn tại, thực hiện đảm bảo đúng quy định an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể.

Bếp ăn tập thể của Trường mầm non Thị Trấn
Bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non xã Tân Bình

 

Tủ lưu mẫu thức ăn tại trường mầm non xã Dực Yên
Tủ lưu mẫu thức ăn tại trường mầm non xã Tân Lập

Trong quá trình giám sát đoàn đã thực hiện xét nghiệm nhanh tổng số 385 test, trong đó có 285 test nhanh độ sạch của bát đĩa, 30 test hàn the trong bún, thịt, giò, chả, 10 test formon , 40 test nhanh Hypoclorid trong rau dưa muối và 20 test dấm ăn âm tính.

Bên cạnh những mặt đã đạt được còn tồn tại như: Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa thực ghi chép sổ và lưu mẫu theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 21/3/2017 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Qua đợt giám sát đã đánh giá được thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát đã chỉ ra những mặt tồn tại và trực tiếp hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng hướng dẫn tại các quy định tại Quyết định 1246 của Bộ Y tế và đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm thì các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì thực tốt công tác an toàn thực phẩm và khắc phục ngay các mặt tồn tại. Vì sức khỏe của bản thân và gia đình người tiêu dùng hãy tăng cường giám sát và lựa chọn cho mình những thực phẩm an toàn.

ĐTC

Tổng số người đã xem bản tin này: 350

Trả lời