Nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ngày 11/05/2023 Trung tâm Y tế Đầm Hà phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Quảng Lâm tổ chức Hội nghị truyền thông kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cho 2023 các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người dân trên địa bàn xã Quảng Lâm.

Toàn cảnh Hội Nghị

 

Tại Hội nghị, giảng viên của Trung tâm Y tế Đầm Hà đã truyền đạt các nội dung tới các học viên: Kiến thức chung về an toàn thực phẩm; định nghĩa và các mối nguy an toàn thực phẩm; cách nhận biết thực phẩm bẩn; cách lựa chọn thực phẩm an toàn và cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm.

Qua buổi tập huấn, các hộ kinh doanh và người dân xã Quảng Lâm đã nắm được tầm quan trọng của vấn đề an toàn thực phẩm, nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm và vận dụng các nội dung đã được cập nhật để truyền thông tới gia đình,  người thân góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tổng số người đã xem bản tin này: 281