Nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức chương trình phòng, chống bệnh Dại cho các cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống bệnh Dại. Trong ngày 17/10/2022 Trung tâm Y tế Đầm Hà phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn choTin chi tiết