Vitamin A là gì? Vitamin A là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho con người. Nó không tồn tại dưới dạng một hợp chất duy nhất, mà dưới một vài dạng. Vitamin A có ở trong nhiều loại thực phẩm, nó tồn tại trong thực phẩm có nguồn gốcTin chi tiết

Nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức chương trình phòng, chống bệnh Dại cho các cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống bệnh Dại. Trong ngày 17/10/2022 Trung tâm Y tế Đầm Hà phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn choTin chi tiết