Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
110.0749.0559Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay2.963.0002.963.0002.963.0000
210.0876.0559Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I2.963.0002.963.0002.963.0000
310.0408.0584Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn1.242.0001.242.0001.242.0000
410.0809.0583Phẫu thuật vết thương bàn tay1.965.0001.965.0001.965.0000
510.0810.0559Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi2.963.0002.963.0002.963.0000
610.0983.0551Phẫu thuật vết thương khớp2.758.0002.758.0002.758.0000
710.0954.0576Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu2.598.0002.598.0002.598.0000
810.0955.0577Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp4.616.0004.616.0004.616.0000
910.0811.0559Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp2.963.0002.963.0002.963.0000
1010.0979.0571Phẫu thuật viêm xương2.887.0002.887.0002.887.0000
1110.0982.0551Phẫu thuật viên tấy bao hoạt dịch bàn tay2.758.0002.758.0002.758.0000
1210.0407.0435Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn2.321.0002.321.0002.321.0000
1310.0934.0563Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương1.731.0001.731.0001.731.0000
1410.0483.0455Tháo lồng ruột non2.498.0002.498.0002.498.0000
1510.0482.0455Tháo xoắn ruột non2.498.0002.498.0002.498.0000