Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
103.3827.0216(Nhi) Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm178.000178.000178.0000
203.3825.0217(Nhi) Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài >= 10 cm237.000237.000237.0000
303.3827.0218(Nhi) Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm257.000257.000257.0000
403.3825.0219(Nhi) Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài >= 10 cm305.000305.000305.0000
503.2245.0216(Nhi) Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài < 10 cm]178.000178.000178.0000
603.2245.0217(Nhi) Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương nông chiều dài >= 10 cm]237.000237.000237.0000
703.2245.0218(Nhi) Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài < 10 cm]257.000257.000257.0000
803.2245.0219(Nhi) Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [tổn thương sâu chiều dài >= 10 cm]305.000305.000305.0000
903.0078.0120(Nhi) Mở khí quản719.000719.000719.0000
1003.0096.0120(Nhi) Mở khí quản qua da cấp cứu719.000719.000719.0000
1103.0085.0094(Nhi) Mở màng phổi tối thiểu596.000596.000596.0000
1203.0129.0121(Nhi) Mở thông bàng quang trên xương mu373.000373.000373.0000
1303.3606.0156(Nhi) Nong niệu đạo241.000241.000241.0000
1403.0131.0158(Nhi) Rửa bàng quang lấy máu cục198.000198.000198.0000
1503.0169.0160(Nhi) Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín589.000589.000589.0000