Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
113.0071.0679Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung3.355.0003.355.0003.355.0000
213.0086.0680Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung3.507.0003.507.0003.507.0000
313.0070.0681Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần3.876.0003.876.0003.876.0000
413.0068.0681Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn3.876.0003.876.0003.876.0000
513.0069.0681Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối3.876.0003.876.0003.876.0000
613.0072.0683Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ2.944.0002.944.0002.944.0000
713.0132.0685Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa2.782.0002.782.0002.782.0000
813.0074.0686Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng4.289.0004.289.0004.289.0000
913.0077.0689Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung5.071.0005.071.0005.071.0000
1013.0065.0687Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung6.116.0006.116.0006.116.0000
1113.0121.0688Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc5.558.0005.558.0005.558.0000
1213.0122.0688Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt Polip buồng tử cung5.558.0005.558.0005.558.0000
1313.0125.0688Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn tử cung5.558.0005.558.0005.558.0000
1413.0126.0688Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử cung5.558.0005.558.0005.558.0000
1513.0124.0688Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung5.558.0005.558.0005.558.0000