Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
103.3461.0484(Nhi) Cắt lách bán phần do chấn thương4.472.0004.472.0004.472.0000
203.3463.0484(Nhi) Cắt lách toàn bộ do chấn thương4.472.0004.472.0004.472.0000
303.3793.0577(Nhi) Cắt lọc vết thương gẫy xương hở, nắn chỉnh cố định tạm thời4.616.0004.616.0004.616.0000
403.2119.0505(Nhi) Chích nhọt ống tai ngoài186.000186.000186.0000
503.3608.0505(Nhi) Dẫn lưu áp xe bìu/tinh hoàn186.000186.000186.0000
603.3489.0464(Nhi) Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận2.664.0002.664.0002.664.0000
703.3759.0556(Nhi) Đặt nẹp vít gãy thân xương chày3.750.0003.750.0003.750.0000
803.3703.0556(Nhi) Găm đinh Kirschner gãy đốt bàn nhiều đốt bàn3.750.0003.750.0003.750.0000
903.3785.0556(Nhi) Kết hợp xương điều trị gãy xương bàn, xương ngón chân3.750.0003.750.0003.750.0000
1003.3779.0556(Nhi) Kết hợp xương trong trong gãy xương mác3.750.0003.750.0003.750.0000
1103.3531.0421(Nhi) Mổ lấy sỏi bàng quang4.098.0004.098.0004.098.0000
1203.3532.0121(Nhi) Mở thông bàng quang373.000373.000373.0000
1303.3676.0556(Nhi) Nắn găm Kirschner trong gãy Pouteau-Colles3.750.0003.750.0003.750.0000
1403.3754.0556(Nhi) Néo ép hoặc buộc vòng chỉ thép gãy xương bánh chè3.750.0003.750.0003.750.0000
1503.3330.0493(Nhi) Phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng2.832.0002.832.0002.832.0000