Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
103.3833.0529(Nhi) Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [bột liền]624.000624.000624.0000
203.3833.0530(Nhi) Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi [bột tự cán]344.000344.000344.0000
303.3847.0527(Nhi) Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột liền]335.000335.000335.0000
403.3847.0528(Nhi) Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột tự cán]254.000254.000254.0000
503.3859.0529(Nhi) Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi [bột liền]624.000624.000624.0000
603.3859.0530(Nhi) Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi [bột tự cán]344.000344.000344.0000
703.3830.0529(Nhi) Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột liền]624.000624.000624.0000
803.3830.0530(Nhi) Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột tự cán]344.000344.000344.0000
903.3868.0525(Nhi) Nắn, bó bột gãy Dupuytren [bột liền]335.000335.000335.0000
1003.3868.0526(Nhi) Nắn, bó bột gãy Dupuytren [bột tự cán]254.000254.000254.0000
1103.3861.0530(Nhi) Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột tự cán]344.000344.000344.0000
1203.3861.0529(Nhi) Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột liền]624.000624.000624.0000
1303.3857.0525(Nhi) Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột liền]335.000335.000335.0000
1403.3857.0526(Nhi) Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột tự cán]254.000254.000254.0000
1503.3869.0521(Nhi) Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột liền]335.000335.000335.0000