Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
122.0274.1326Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm)74.80074.80074.8000
222.0160.1345Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm17.30017.30017.3000
322.0019.1348Thời gian máu chảy phương pháp Duke12.60012.60012.6000
422.9000.1349Thời gian máu đông12.60012.60012.6000
522.0001.1352Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động63.50063.50063.5000
622.0008.1353Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động40.40040.40040.4000
722.0005.1354Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động40.40040.40040.4000
822.0140.1360Tìm giun chỉ trong máu34.60034.60034.6000
922.0139.1362Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp tập trung hồng cầu nhiễm)36.90036.90036.9000
1022.0138.1362Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công)36.90036.90036.9000
1122.0144.1364Tìm tế bào Hargraves64.60064.60064.6000
1222.0120.1370Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)40.40040.40040.4000
1322.0163.1412Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công)34.60034.60034.6000
14DVYC04(DV Yêu cầu) Xét nghiệm ma túy tổng hợp0160.000160.000160.000
1523.0172.1580Điện giải (Na, K, Cl) (niệu)29.00029.00029.0000