Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
111.0097.2035Tắm điều trị bệnh nhân bỏng220.000220.000220.0000
211.0005.1148Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn242.000242.000242.0000
311.0005.2043Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn115.000115.000115.0000
411.0010.1148Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em242.000242.000242.0000
511.0010.2043Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em115.000115.000115.0000
611.0004.1149Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn410.000410.000410.0000
711.0009.1149Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em410.000410.000410.0000
811.0003.1150Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở người lớn547.000547.000547.0000
911.0008.1150Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở trẻ em547.000547.000547.0000
1011.0116.0199Thay băng điều trị vết thương mạn tính246.000246.000246.0000
1113.0155.0334Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn682.000682.000682.0000
1205.0071.0323Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da195.000195.000195.0000
1305.0003.0272Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm61.40061.40061.4000
1405.0050.0329Điều trị bớt sùi bằng đốt điện333.000333.000333.0000
1505.0048.0329Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện333.000333.000333.0000