Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
1KSKKhám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)0120.000120.000120.000
215.1898Khám Tai mũi họng30.50030.50030.5000
306.1898Khám tâm thần30.50030.50030.5000
412.1898Khám Ung bướu30.50030.50030.5000
508.1898Khám YHCT30.50030.50030.5000
618.0220.0041Chụp CLVT bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang]632.000632.000632.0000
718.0220.0040Chụp CLVT bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang]522.000522.000522.0000
818.0256.0041Chụp CLVT cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)632.000632.000632.0000
918.0255.0040Chụp CLVT cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)522.000522.000522.0000
1018.0258.0041Chụp CLVT cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)632.000632.000632.0000
1118.0257.0040Chụp CLVT cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)522.000522.000522.0000
1218.0260.0041Chụp CLVT cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)632.000632.000632.0000
1318.0259.0040Chụp CLVT cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)522.000522.000522.0000
1418.0197.0041Chụp CLVT động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy) [có thuốc cản quang]632.000632.000632.0000
1518.0230.0041Chụp CLVT động mạch chủ-chậu (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang]632.000632.000632.0000