Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
110.0555.0494Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản2.562.0002.562.0002.562.0000
210.0152.0410Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi1.756.0001.756.0001.756.0000
310.0808.0577Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động4.616.0004.616.0004.616.0000
410.0556.0494Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp2.562.0002.562.0002.562.0000
510.0492.0493Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng2.832.0002.832.0002.832.0000
610.0570.0624Phẫu thuật điều trị đại tiện mất tự chủ1.898.0001.898.0001.898.0000
710.0569.0624Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn1.898.0001.898.0001.898.0000
810.0288.0583Phẫu thuật điều trị nhiễm trùng vết mổ ngực1.965.0001.965.0001.965.0000
910.0557.0494Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản2.562.0002.562.0002.562.0000
1010.0684.0492Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên3.258.0003.258.0003.258.0000
1110.0679.0492Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini3.258.0003.258.0003.258.0000
1210.0681.0492Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice3.258.0003.258.0003.258.0000
1310.0682.0492Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein3.258.0003.258.0003.258.0000
1410.0680.0492Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice3.258.0003.258.0003.258.0000
1510.0685.0492Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi3.258.0003.258.0003.258.0000